we share
to evolve

Mental Wealth. Omdat het leven van de cliënt centraal staat, niet de diagnose.

Zelfmanagement, regie voeren over het eigen leven en mentaal welzijn. Dat is wat de coöperatie Mental Wealth nastreeft voor iedereen.

Mental Wealth verkent alle technologische mogelijkheden die daaraan bijdragen. Bij alles wat de coöperatie doet, onderneemt en ontwikkelt is het leven van de klant het uitgangspunt, niet zijn diagnose.

Lid worden

Digitale informatievoorziening in de ggz op orde met VIPP

19 maart 2018

In december 2017 presenteerde GGZ Nederland haar visie op een vernieuwend informatiebeleid in de GGZ. De aanbevelingen in deze visie moeten leiden tot meer tijd voor directe zorg in de ggz. Door de informatiepositie van cliënten te versterken, gegevensuitwisseling te […]

Oefen zelf invloed uit op de producten van Mental Wealth

19 maart 2018

Dit jaar is de coöperatie begonnen met het organiseren van product bijeenkomsten voor de producten van de coöperatie The Journey en Kickass. Tijdens deze productgroepen delen leden hun ervaringen met het inzetten van de producten binnen hun eigen zorginstelling met […]

“De kracht van co-creatie, gericht op zelfregie en welbevinden maakt de ontwikkelde producten van de Coöperatie uniek.”

Marieke van Hove