Nieuws

Autisme café Leiden: Coöperatie discussieert mee over gameverslaving

11 juni 2018

De coöperatie was woensdag 6 juni aanwezig in het Autisme Café in Leiden. Er was gelegenheid om de applied game Kickass, een game voor kinderen en jongeren met autisme, uit te proberen en Ingrid Stevelmans en Hobbe Jan Hiemstra discussieerden mee als panelleden tijdens de maatschappelijke discussie over gamen en verslaving onder jongeren. Want gamen of ‘schermtijd’ is bij iedereen een uitdaging, niet alleen voor jongeren met autisme.

De aanwezigen waren zowel ouders, als jongeren, als experts op het gebied van e-health en gaming.  Vooral vanuit de ouders was een duidelijk behoefte te merken aan toegang tot toepassingen als Kickass, ook voor een doelgroep met lagere leeftijd.

Belangrijke inzichten die naar voren kwamen tijdens deze zinvolle discussie waren:

  • Bij autisme is de uitdaging dat kinderen niet weten hoe en welke andere dingen ze dan moeten gaan doen
  • Kinderen met autisme voelen zich veilig in hun online werelden
  • Kinderen met autisme doen online sociale contacten op en leren daar ook door communiceren
  • Kinderen met autisme gamen ook samen met vriendjes
  • Schermtijd geeft ouders tijd om op te laden
  • Een deel van de ouders wil kinderen niet verbieden omdat dit later juist tot excessief gebruik kan leiden, maar de verleiding is op veel leeftijden nog niet goed te weerstaan, waardoor beperken soms niet te voorkomen is.

Deze inzichten neemt de coöperatie mee in de door-ontwikkeling van Kickass, maar ook in de keuze voor nieuwe toepassingen voor de coöperatie.